AVÍS LEGAL

1. IDENTIFICACIÓ DE DADES​

 

El portal https://www.probex.es és un lloc web pertanyent a Rido Manipulados Moldeados, S.L., amb NIF B60717170. El domicili social es troba al C/Guifré 787 – 08918 Badalona (Barcelona) – Espanya, d’ara endavant el Proveïdor.

2. PROVEÏDOR DE PROPIETAT I SERVEIS​

 

L’activitat del Proveïdor, consisteix en la fabricació d’envasos tècnics i embalatges per tecnologia, i també la venda en línia d’objectes i accessoris de protecció facial corporal per a ells.

3. ABAST

 

EL PRESTADOR, com a titular del portal, és responsable del lloc web, i posa a disposició dels usuaris aquest document amb el qual pretén complir amb les obligacions establertes en la següent normativa:

 • Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els seus clients, sobre les condicions d’ús de la mateixa.
 • Així mateix, les condicions establertes en la Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovades pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que vinculen al consumidor.

 

Vostè, en registrar-se a la plataforma, i mitjançant la utilització del nostre lloc web, vostè accepta i subscriu de manera vinculant a les condicions d’ús d’aquest portal, o qualsevol altra informació proporcionada com a part dels serveis del titular d’aquest portal.

4. CONDICIONS GENERALS D’ÚS​

 

Les condicions generals d’ús (d’ara endavant, les “Condicions Generals”) regulen aquest lloc web, posa a disposició de les persones que hi accedeixen, amb la finalitat de facilitar-los informació sobre els seus béns, serveis i productes, així com la seva contractació.

Els usuaris que accedeixin al Lloc Web es comprometen a ser sotmesos, accedint-hi, pels termes i condicions continguts en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això li pugui ser aplicable.

El Prestador es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del Lloc Web, així com les seves Condicions Generals, l’Avís Legal o la Política de Privacitat. Per tant, l’usuari està obligat a accedir a aquests documents cada vegada que accedeixi al Lloc Web, assumint que s’aplicaran les corresponents condicions vigents en el moment del seu accés.

5. ACCÉS I SEGURETAT​

 

L’accés als Serveis del Lloc Web no requereix el registre previ dels usuaris, només en el cas que desitgi entrar a la botiga online. Els usuaris que vulguin accedir als Serveis del Prestador hauran de registrar-se i facilitar totes les dades personals i la compra a fer.

L’ús de la contrasenya és personal i intransferible, no es permet la transferència, fins i tot temporal, a tercers. En aquest sentit, l’Usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir-lo en secret, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l’Usuari conegui o sospiti de l’ús de la seva contrasenya per part de tercers, haurà de modificar-la immediatament.

El Prestador no es responsabilitza del mal ús, que l’usuari o un tercer, faci de la contrasenya, per negligència o error, per compres realitzades en nom seu sense el seu permís, ja sigui per usurpació d’identitat de l’usuari, o per robatori o pèrdua de la targeta de crèdit.

6. CONDICIONS D’ÚS I NAVEGACIÓ DEL LLOC WEB​

 

Aquestes condicions generals d’ús i navegació (d’ara endavant, les “Condicions”), tenen per objectiu regular la relació entre el titular del lloc web, com a Prestador de Serveis, i els usuaris que accedeixen, naveguen i compren els productes oferts en aquest portal.

El Lloc Web proporciona als Usuaris informació sobre els Serveis del Prestador. Si continua navegant i utilitzant els serveis que oferim a través del nostre lloc web, l’Usuari accepta sense reserves de cap tipus aquestes Condicions d’Ús.

El titular del lloc web es reserva el dret a modificar aquestes Condicions en qualsevol moment i a la seva exclusiva discreció, per la qual cosa aconsellem a l’Usuari que les revisi amb freqüència.

7. ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB​

 

El Prestador no garanteix ni assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis soferts, per l’accés a Serveis de Tercers a través de connexions, enllaços o enllaços dels llocs enllaçats, ni de l’exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen en aquest lloc web, és exclusivament informar-li sobre l’existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts per la nostra Pàgina Web.

El Prestador no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços ni de les conseqüències derivades del seu accés. Aquests Serveis de Tercers són proporcionats per ells, de manera que no poden controlar, controlar la seva legalitat o qualitat. En conseqüència, cal extremar la precaució en l’avaluació i l’ús de la informació i serveis existents en continguts de tercers.

8. PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL

 

Tots els continguts del Lloc Web, com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com disseny gràfic, codi font i programari, són propietat exclusiva del Prestador o de tercers, els drets dels quals en aquest sentit legítimament tenen el titular, estant protegits per la legislació nacional i europea.

Per tant, el titular del Lloc Web és també el titular dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual i industrial de la mateixa incloent-hi tots els Continguts i elements dels mateixos (a títol encès, textos, imatges, àudio i vídeos), disponibles des del Lloc Web, així com els que ha allotjat en llocs de tercers o perquè són propietat seva , ja sigui perquè vostè ha obtingut els drets adequats per al seu ús.

Queda estrictament prohibida l’ús de tots els elements subjectes a propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials, així com la seva distribució, modificació o alteració.

La vulneració de qualsevol d’aquests drets pot constituir una violació d’aquestes disposicions, així com un delicte castigat d’acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal, i regulacions similars.

Aquells usuaris que enviïn al Lloc Web observacions, opinions o comentaris a través del servei de correu electrònic o, per qualsevol altre mitjà, en els casos en què per la naturalesa dels Serveis això sigui possible, s’entén, que autoritzin al Prestador per a la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i exercici de qualsevol altre dret d’explotació, aquestes observacions , opinions o comentaris, per a tot el temps de protecció dels drets d’autor que es presta legalment per i sense limitació territorial. També s’entén que aquesta autorització es fa de forma gratuïta.

Les reclamacions que puguin ser presentades pels usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, sobre qualsevol dels serveis d’aquest lloc web, podran dirigir-se a les següents adreces del PRESTADOR:

 • Per correu electrònic: info@probex.es
 • O, mitjançant carta postal dirigida a: PROBEX C/Guifré 787 – 08918 Badalona (Barcelona) – Espanya.
 • Telèfons de contacte: (+34) 93 387 71 08, horari de 9-15h.
 • Adjuntar, en ambdós casos, una fotocòpia del DNI o document acreditatiu de la seva identitat, d’acord amb els articles.15-22 de la LOPD-GDD i Art. 11 GDPR.

 

L’Usuari no cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial al Portal, ni sobre cap dels seus elements components, que queda expressament prohibit a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posat a disposició, extracció, reutilització, reenviament o ús de qualsevol tipus, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, excepte, en els casos en què estigui legalment permès o autoritzat pel titular dels drets corresponents.

L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts per al seu ús exclusiu personal, privat i no col·lectiu en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari), sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats col·lectives o comercials o professionals.

L’Usuari s’ha d’abstenir d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’han posat a la seva disposició, o indicats a aquest efecte o els utilitzats habitualment a Internet (sempre que aquest no comporten un risc de dany o insinuació del Portal).

L’Usuari ha de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal, titularitat del Prestador.

9. MARQUES I LOGOTIPS ASSOCIATS​

 

Les marques incorporades al Lloc Web pertanyen al seu titular o a tercers, tenint l’autorització d’aquestes per al seu ús en el Lloc Web.

Els que navegui pel Lloc Web tenen prohibit l’ús d’aquestes marques, logotips i signes distintius sense l’autorització del titular o llicència per utilitzar-los.

10. RESPONSABILITAT DEL PRESTADOR​

 

El titular de la Pàgina Web no es fa responsable de cap mal causat a l’Usuari o tercers com a conseqüència d’un incompliment imputable a l’Usuari ni tampoc de l’alteració en els equips de l’Usuari.

Així mateix, tampoc assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de virus informàtics o un altre qualsevol que sigui la seva procedència, l’ús indegut de la Pàgina Web per part de l’Usuari ni errors de seguretat motivat per l’incorrecte funcionament dels equips terminals utilitzats per l’Usuari.

El funcionament de la Pàgina Web es recolza en servidors d’empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la Pàgina Web farà tot el possible per a garantir el correcte funcionament d’aquesta, no obstant això, no pot assegurar l’absència d’interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de fer tasques de reparació, i/o manteniment o de falta de cobertura o fallades en els equips i/o de les xarxes necessàries per a la transmissió de dades, que són alienes al seu control.

D’aquesta manera, l’accés a la Pàgina Web pot veure’s suspès per causes de força major, o bé, causes imprevisibles o encara que, previstes i previsibles, siguin inevitables, com ara les que s’expressen a continuació a títol enumeratiu, però no limitatiu:

 • Falta del fluid elèctric no imputable al propi titular.
 • Atacs de virus o malware al servidor de la pàgina web.
 • Errors del propi usuari.
 • Causes naturals que radiquin de la pròpia naturalesa (incendis, terratrèmols…)
 • Vagues o conflictes laborals.
 • Situacions de força major.

 

En tots els casos enumerats, el Prestador queda exonerat de qualsevol responsabilitat en el subministrament del servei, per no ser la causa d’aquests motius.

El Prestador no assumeix cap responsabilitat sobre els Continguts inserits pels Usuaris. L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que aquella, pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Ús, o de la Llei, en relació amb la Utilització del Lloc web.

De la mateixa manera, s’exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole, incloent el lucre cessant, que poguessin deure’s als serveis prestats per tercers a través del Lloc web, així com, als mitjans que aquests habiliten per a gestionar les sol·licituds de servei, i concretament, a manera enunciativa i no limitatiu: Pels actes de competència deslleial i publicitat il·lícita, així com a la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts difosos, emmagatzemats, rebuts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través del Lloc web.

11. OBLIGACIONS DE L’USUARI​

 

L’Usuari no pot, en cap moment modificar, alterar o suprimir qualsevol dada, informació, contingut o element o contingut que es trobi inclòs en la Pàgina Web. Per a això deu realitza una utilització correcta dels serveis, d’acord amb les següents obligacions:

 1. Com a usuari estàs obligat a usar els Serveis de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, et compromets a abstenir-te d’utilitzar els Serveis de manera il·legal, amb finalitats o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades, o a l’ordre públic.
 2. Realitzar qualsevol acte que pugui ser considerat una vulneració de qualssevol drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents al Prestador, o a tercers.
 3. Emprar els Serveis i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del Lloc web per a remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats, dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació. L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que el Prestador pugui sofrir, amb ocasió o com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades, així com, qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc web.
 4. Incloure en les nostres pàgines, continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per les lleis d’Espanya, que indueixin o incitin a actuar de manera il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars; que continguin informació falsa o caduca, que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.
 5. Difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació dels drets de propietat intel·lectual i industrial, patents, marques o copyright que corresponguin als titulars del Portal o a tercers.
 6. Difondre, transmetre o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d’informació, element o contingut que suposi una violació del secret de les comunicacions i la legislació de dades de caràcter personal.

 

El Prestador vetllarà en tot moment pel respecte de l’ordenament jurídic vigent, i estarà legitimat per a interrompre, a la seva sencera discreció, el Servei o excloure a un usuari de la utilització de la plataforma, procedint a l’eliminació del seu compte en el Lloc web en cas de presumpta comissió, completa o incompleta, d’algun dels delictes o mancades, tipificats pel Codi Penal vigent, o en cas d’observar qualssevol conductes que, segons el parer d’aquest, resultin contràries a aquestes Condicions Generals, que operen per a aquest Lloc web, la Llei, les normes establertes pel Prestador, o els seus col·laboradors o puguin pertorbar el bon funcionament, imatge, credibilitat i/o prestigi d’aquesta, o els seus col·laboradors.